skip to Main Content

Duurzaam bouwen

Energiezuinig bouwen

In Nederland stellen we steeds hogere eisen aan onze gebouwen en woningen op het gebied van energiezuinigheid, luchtdichtheid, comfort en duurzaamheid. De Rijksoverheid wil aan de ene kant dat het percentage duurzame energie groeit: van ongeveer 5% nu, tot 14% in 2020 en 16% in 2023 en aan de andere kant dat middels goede isolatie de energiebehoefte afneemt. In 2050 moet de energievoorziening helemaal duurzaam zijn. Energiezuinig bouwen kan niet zonder een goede schil: thermisch isolerend, kierdicht en zonder koudebruggen. Alle componenten van de schil moeten in samenhang worden geoptimaliseerd. Zorgvuldige voorbereiding, detaillering en uitvoering met een goede aansluiting tussen de verschillende bouwdelen is hierbij van essentieel belang. Een hoogwaardige thermische schil vormt een belangrijke randvoorwaarde voor energie-efficiënte gebouwen en is de eerste stap naar duurzaam bouwen. Met het aanbrengen van de ontbrekende isolatie in de bestaande woningen en gebouwen kan 7 miljoen ton CO2 per jaar bespaard worden.

Ongeveer een derde van het energieverbruik in de Benelux gaat naar de verwarming van gebouwen. Een optimale isolatie verlaagt daarom aanzienlijk het energieverbruik en resulteert in een forse besparing op de energiekosten. Duurzaam bouwen en isoleren is meer dan alleen isolatiemateriaal. Isolatie gaat hand in hand met een perfecte lucht- en winddichting en met een beperking van naden en kieren. Bij doorvoeren door de gevel of het dak (bijvoorbeeld rookgas- en ventilatiepijpen) en aansluitingen op ramen en kozijnen bestaat de kans op naden en kieren. Die moeten worden voorkomen door aanbrengen van goede luchtdichting. Hier is niet alleen de luchtdichtheid bij gebaat; de algehele bouwkwaliteit gaat erop vooruit. Luchtlekken geven namelijk kans op inwendige condensatie die de constructie kunnen aantasten

Klimaat

Duurzaam isoleren betekent voor ons om met behulp van duurzame grondstoffen een gezond en comfortabel binnenklimaat voor nu en de toekomst te creëren. Naast de economische voordelen van lagere energiekosten, is isolatie ook goed voor het milieu. Door de lagere uitstoot van CO2 wordt de opwarming van de aarde tegengegaan en tegelijkertijd ontstaat er een gezond en comfortabel binnenklimaat. In de zomer blijven gebouwen langer koel, in de winter worden ze behaaglijk warm. Klimaatbescherming en het zuinig omgaan met grondstoffen door zorgvuldige isolerende constructies leiden op lange termijn tot een beter leefklimaat voor iedereen.

Naast belangrijke aandachtspunten als beperking van CO2-emissie, speelt de uitputting van grondstoffen een steeds belangrijkere rol. Duurzame grondstoffen zijn op korte termijn hernieuwbaar en/of gemaakt van recycle materiaal en vormen zo een onuitputtelijke bron van bouwmateriaal.

Ook het voorkomen van bouwschade draagt bij aan duurzaam bouwen en isoleren. De meeste bouwschade is vochtgerelateerd; houtrot en schimmelvorming door lekkage en met name door inwendige condensatie als gevolg van onvolkomenheden in de lucht- en dampdichting. Een langere levensduur leidt tot een lager grondstoffenverbruik. Een zorgvuldige detaillering met een goede luchtdichting verhoogd enerzijds de isolatiewaarde en voorkomt anderzijds bouwschade en daarmee reductie van de levensduur.

Uw woning isoleren?

Verduurzaam uw woning met Dubotherm!

Gezond en comfortabel binnenklimaat

Meer dan 90% van ons leven brengen we door in de gebouwde omgeving. Dus moet het binnenklimaat van de allerhoogste kwaliteit zijn. Hierbij te denken aan goede luchtkwaliteit, aangename temperaturen, zowel ’s zomers als ’s winters en een goede ruimte akoestiek.

Luchtdicht bouwen gaat om het tegengaan van ongewenste luchtstroming door de gebouwschil. Als de lucht van buiten naar binnen stroomt noemen we dat infiltratie. Gaat de lucht van binnen naar buiten dan noemen we dat exfiltratie. Allebei de luchtstromen zijn ongewenst en met luchtdicht bouwen worden beide luchtstromen aangepakt. Luchtlekken moeten niet verward worden met natuurlijke ventilatie (lees hier meer over luchtdicht bouwen).

Luchtdicht bouwen is belangrijk om een aantal redenen:

  • Comfort in het gebouw; weinig last van tocht.
  • Energiebesparing; alle lucht die binnen komt wordt opgewarmd, dat kost veel energie.
  • Behoud van de constructie; lucht van binnen naar buiten zorgt voor inwendige condensatie.
  • Waterdichtheid; voorwaarde voor een waterdicht detail is een goede dichting.
  • Geluidwering; elk luchtlek zorgt voor een vermindering van de geluidsisolatie.

Duurzame kwaliteit, toekomstwaarde

Vocht is de grootste oorzaak van bouwschade. Vochtproblemen kunnen ontstaan door lekkage, optrekkend vocht, vochtdoorslag en inwendige condensatie. Vocht in huis beschadigt uw eigendom en vormt een bedreiging voor uw gezondheid en die van uw gezin. Vocht bevordert de ontwikkeling van schimmels; bacteriën en huismijt. Vocht in uw constructie verlaagd de isolatiewaarde en leidt tot bouwschade. Bouwschade door rot en schimmel dreigt, wanneer vochtige warme lucht ’s winters bijvoorbeeld door voegen in het damprem- en luchtdichtingsvlak in de constructie binnendringt en condenseert. Luchtdichte constructies en toepassing van een damp-open isolatiemateriaal helpen dit te voorkomen.

DUBOTHERM, isolatie specialist

DUBOTHERM is door Insula Certificatie gecertificeerd voor het thermisch na-isoleren van diverse elementen in uw woning. Op de over ons pagina kunt u alle certificaten van DUBOTHERM bekijken.

Insula_Keurmerk

Vraag een gratis adviesgesprek aan

    Back To Top