advies & begeleiding

dubotherm adviesgesprek blauwdubotherm adviesgesprek

Europa heeft de ambitie energieneutraal te bouwen in 2020. Om die ambitie waar te kunnen maken, zal Nederland alle zeilen moeten bijzetten. Extreem duurzaam bouwen is extreem complex en nog lang geen routine. Daarin blijkt het realiseren van het gewenste klimaatcomfort een struikelblok. Een energieneutraal gebouw waarin men het koud heeft of zich opgesloten voelt omdat de ramen niet open kunnen, is uiteindelijk niet duurzaam omdat het vanuit de gebruiker gezien niet voldoet. Duurzaam bouwen betekent voor ons veel meer dan alleen rekening houden met ecologische aspecten of het toepassen van energiebesparende maatregelen. Duurzaam Bouwen is het verantwoord omgaan met de leefomgeving, nu en in de toekomst. Het draait erom de kwaliteit op het gebied van milieu, sociale aspecten en economie integraal te verbeteren, zonder dat er afval, vervuiling, uitputting van grondstoffen, enzovoort wordt afgewenteld naar elders of later. Duurzaam bouwen en isoleren betekent dat woningen en gebouwen ontwikkeld, gebouwd en gebruikt worden met respect voor mens en milieu.

Advies en begeleiding

DUBOTHERM biedt naast zorgvuldige isolatiewerkzaamheden een vakkundig duurzaam isoleren advies voor een hoogwaardige constructie en een gezond en aangenaam woonklimaat.

Goed geïsoleerde constructies, in combinatie met een goede luchtdichting en detaillering bieden optimale energiebesparing en een gezond en comfortabel binnenklimaat. Zoals duurzaam bouwen en wonen bedoeld is.

dubotherm bas verboom advies

DUBOTHERM, duurzaam isoleren advies

dubotherm duurzaam isolatie advies

DUBOTHERM, duurzaam wonen