skip to Main Content

Geluidsisolatie

De helft van de Nederlandse bevolking ervaart geluidsoverlast. De grootste overlast vormt wegverkeer, en burenoverlast staat op een tweede plek. Volgens onderzoekers kan geluidsoverlast over enkele jaren het grootste risico voor de volksgezondheid vormen. Dat betekent dat geluidsoverlast dan een groter probleem vormt dan luchtvervuiling, dat momenteel het grootste milieu-gerelateerde probleem is. Hiervoor kan geluidsisolatie de oplossing zijn.

Geluid

Geluid is iets wat je hoort. Geluid ontstaat wanneer er ‘iets’ in trilling wordt gebracht. Geluid verplaatst zich met een bepaalde snelheid. De snelheid waarmee het geluid zich voortplant hangt ook af van het materiaal waar het zich doorheen verplaatst. Door water heeft geluid bijvoorbeeld een snelheid van 1500 m/s. Hiervoor is de regel: geluid verplaatst zich het snelst door een vaste stof (bijvoorbeeld ijzer), iets minder snel door een vloeistof (bijvoorbeeld water) en het minst snel door een gas (bijvoorbeeld lucht).

Bij geluid is er sprake van een geluidsbron, een tussenstof en een ontvanger. De geluidsbron is iets dat geluid maakt, dat trillingen veroorzaakt. De tussenstof geeft de trillingen door en de ontvanger neemt de trillingen waar. Geluid kan dus op drie manieren gereduceerd worden. Bij de bron, tussen de bron en de ontvanger (de tussenstof) en bij de ontvanger.

Geluid bereikt ons gehoor op verschillende manieren. Om te weten te komen waar die ‘gehorigheid’ vandaan komt moet je eerst vaststellen hoe het geluid ons bereikt, door welke tussenstof(fen).

Luchtgeluid

Luchtgeluid is het geluid dat rechtstreeks afkomstig is van de geluidsbron
(bijvoorbeeld de radio of een piano of harde stemmen). Dit luchtgeluid brengt ook de aangrenzende muren, vloeren en plafonds in trilling en draagt het geluid verder naar de aangrenzende ruimtes. In veel gevallen zijn er ook nog eens gaten, spleten en kieren in de wand, waar het geluid doorheen komt (geluidslekken).

Flankerend geluid

Soms komt het geluid niet van aangrenzende maar van verder gelegen ruimtes. We noemen dit flankerende geluidsoverdracht. Zo kan de zolderkamer in de wand een geluidslek hebben en via de spouw hoorbaar zijn in de woonkamer. Vaker zijn het echter de contactgeluiden die via constructieve delen van ver het geluid overbrengen.

Achtergrond geluid

Achtergrondgeluid is het geluid uit de nabije omgeving. Het niveau van achtergrondgeluid is door de weeks meestal veel hoger dan bijvoorbeeld op een zondagochtend. De geluidshinder van buren ervaart men duidelijker als er weinig achtergrondgeluid in huis is. Achtergrondgeluid kan er dus toe leiden dat overige geluiden enigszins gemaskeerd worden.

Contactgeluid

Contactgeluid wordt veroorzaakt doordat de geluidsbron rechtstreeks contact maakt met de vloer en/of wand. (geluidsboxen op de vloer, loopgeluid, traplopen etc.). Contactgeluid is doordringender dan luchtgeluid en moet bij voorkeur bij de bron zelf verholpen worden.

Omloop geluid

Geluid kan ook via een omweg geleid worden, we spreken dan van omloopgeluid.
Luchtgeluid wordt bijvoorbeeld via een raam of luchtkanaal naar buiten een vertrek overgedragen en dringt vervolgens via de omgevende constructies een ander vertrek binnen.

Nagalm

Geluidsgolven weerkaatsen voor een deel in de ruimte als ze tegen een wand, muur of ander materiaal botsen. Bij het terugkaatsen ontstaat nagalm. Het overige deel van de geluidsgolven wordt geabsorbeerd of doorgelaten. De mate waarin de geluidsgolven worden weerkaatst of geabsorbeerd worden, is afhankelijk van het materiaal.

Uw woning isoleren?

Verduurzaam uw woning met Dubotherm!

Geluidsisolatie

Reduceren van de geluidsoverlast begint bij de bron. We hebben echter lang niet altijd invloed op de geluidsbron. Natuurlijk kunnen we afspraken maken met buren over geluidsoverlast, maar dit kent ook z’n grenzen en is soms onmogelijk. Bij omgevingsgeluid is het al helemaal lastig om zelf de bron te reduceren.
Bij de ontvanger zijn de maatregelen beperkt tot het gebruik van oordoppen of gehoorkappen. Veelal een noodmaatregel.

De focus bij geluidsisolatie in de bebouwde omgeving ligt daarom op het afvangen van het geluid tussen de bron en de ontvanger. Veelal een combinatie van verminderen van luchtgeluid en contactgeluid. Een goede isolatie van de constructie van de woning lost in de meeste gevallen al heel wat op betreffende geluidsoverlast. Vaak sla je twee vliegen in één klap: naast geluidsdemping scheelt het op jaarbasis ook nog eens op de energierekening. Wat betreft het dempen van geluid staan de volgende vormen van isolatie in de top drie: vloer- en plafondisolatie, dakisolatie en (spouw)muurisolatie. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van geluidsisolatie voor u? Neem dan contact met ons op.

geluidsbron-400x450

DUBOTHERM, verschillende geluidsbronnen

luchtgeluid-400x450

DUBOTHERM, verschillende geluidswegen

Vloer- en plafondisolatie

Hier moeten we onderscheid maken tussen lucht- en contactgeluid. Contactgeluid moet in principe zoveel mogelijk aan de bron worden verholpen, dus op de vloer. Het is helaas niet altijd mogelijk om in de bovenwoning de geluidsisolatie op de vloeren aan te pakken. Veelal betreft het een andere eigenaar en/of kan de vloer niet probleemloos worden opgehoogd.

Bij oudere woningen met een houtenvloer kan de ruimte tussen de vloerbalken gevuld worden met een geluidsabsorberend isolatiemateriaal. De holle, geïsoleerde ruimtes tussen de vloerbalken fungeren namelijk als klankkast. Aanbrengen van isolatiemateriaal geeft een aanzienlijke verbetering.
Een aanvullende maatregel kan zijn het aanbrengen van een ontkoppeld plafond. Belangrijk hierbij is dat het plafond geen direct contact met de wanden en vloerconstructie heeft, anders kunnen de trillingen toch nog worden overgedragen op het plafond.

Het aanbrengen van isolatieplafond onder betonnen vloeren zal een minder groot effect hebben, doordat de betonnen vloer al een aardige massa heeft om luchtgeluid tegen te houden. Het effect is daardoor minder spectaculair. Het daadwerkelijke effect met name bij contactgeluiden hangt sterk af van de flankerende geluiden die via de muur worden doorgegeven.

oorspronkelijk situatie

inblaasopeningen en veerregels

veerregels en gipsplaat

Dakisolatie

Dakisolatie komt qua principe overeen met het aanbrengen van een ontkoppeld plafond.
Door een combinatie van extra “tussenstof” (=geluidsabsorberend isolatiemateriaal) en een ontkoppelde binnen afwerking kan een aanzienlijke verbetering van de geluidsisolatie bereikt worden. Belangrijk hierbij is het dichten van alle geluidslekken en een goede ontkoppeling van de binnen afwerking. Geluidslekken zijn veelal bij de aansluiting van het dak op de gevel, bij doorvoeren en schoorstenen en aansluitingen van de dakbalken (gordingen) op de (tussen)muur.
Bijkomend voordeel van dakisolatie is een sterke verbetering van de thermische isolatie.

Muurisolatie

De geluidsisolatie van de wand die twee woningen of vertrekken scheidt kan verbeterd worden door het plaatsen van een “buigslappe” ontkoppelde voorzetwand aan één of beide zijden van de muur. De voorzetwand bestaat uit een zware, slappe plaat, bevestigd op ontkoppelde profielen en gevuld met een geluidsabsorberend isolatiemateriaal. Belangrijk is tevens het dichten van alle geluidslekken. Hierbij te letten op alle opleggingen van de vloerbalken, zowel begane grond vloer als verdiepingsvloeren.

voorzetwand MS profielen

voorzetwand isolatie

voorzetwand gipsplaatafwerking

Spouwmuurisolatie

Primaire reden voor aanbrengen van spouwmuurisolatie is een verbetering van de thermische isolatie. Toepassen van een geluidsabsorberend isolatiemateriaal geeft echter ook nog een aanzienlijke geluidsisolatie. Enerzijds tegen omgevingsgeluid van buiten en anderzijds tegen omloopgeluid via de spouw. Tevens worden door goed aangebrachte spouwmuurisolatie alle kieren en openingen gedicht.

Wat onze klanten zeggen

We zijn zeer tevreden over de isolatie die je hebt aangebracht op de slaapkamers. Het blokkeert natuurlijk niet helemaal het geluid, maar het scheelt ontzettend veel met de situatie ervoor.

We zijn er ontzettend blij mee, ik heb zelfs het hele weekend afgevraagd of de buurman wel thuis was aangezien we nauwelijks iets gehoord hebben! Nogmaals heel erg bedankt.

DUBOTHERM, isolatie specialist

DUBOTHERM heeft voor geluidsisolatie diverse oplossingen voor vloer/plafond en voorzetwand.

DUBOTHERM is door Insula Certificatie gecertificeerd voor het thermisch na-isoleren van de spouwmuur. Op de over ons pagina kunt u het certificaat van DUBOTHERM bekijken.

Insula_Keurmerk

Vraag een gratis adviesgesprek aan

    Dubotherm voert geluidsisolatie werkzaamheden uit in o.a. Aalten, Varsseveld, Arnhem, Doetinchem, Dieren, Zevenaar, Duiven, Zutphen en Winterswijk.

    Back To Top