TonZon 

TONZON Thermoskussens isoleren op een effectievere manier dan andere vloerisolaties zoals minerale wol, pur-schuim en EPS (polystyreen). Isolatiematerialen vertragen slechts de warmte uitstraling terwijl thermoskussens deze uitstraling blokkeren. De enige manier waarop de warmte door de kussens heen kan dringen, is via geleiding door de lucht. De warmte wordt daardoor maar moeilijk overgebracht op de onderkant van de Thermoskussens. Die onderkant op zijn beurt draagt de warmte maar heel moeilijk over op de luchtlaag onder de kussens. Omdat de kussens zijn afgesloten kan kruipruimteventilatie de thermische gelaagdheid in de kussens niet verstoren. Wanneer ’s avonds de thermostaat wordt teruggedraaid, komt de warmte uit de kussen weer terug in de vloer. Vloeren met TONZON isolatie warmen daardoor sneller op, worden warmer en koelen veel langzamer af.

Isolatiewaarde

De isolatiewaarde van de Thermoskussens kan niet zomaar worden vergeleken met isolatiematerialen zoals minerale wol, EPS of PUR met dezelfde Rc-waarde. Deze materialen stralen aan de onderzijde de warmte wel gewoon uit naar de koude bodem en funderingsmuren. De 3-laagse Thermoskussens hebben 6 straling onderdrukkende oppervlakken waardoor de warmtestraling van de onderkant van de vloer tot vrijwel nul wordt gereduceerd.

Voor de isolatiewaarde van de TONZON Thermoskussens is een bewijs van gelijkwaardigheid afgegeven door ISSO. Daaruit blijkt dat bij de bepaling van het energielabel Rc=3,8 m²K/W mag worden gehanteerd voor het Thermoskussen met drie luchtkamers

Deze isolatiewaarde wordt beschouwd als een veilige waarde. Uit een rapport van de TU Delft komt  het volgende citaat:

“De isolerende werking van Tonzon thermoskussens is voor een groot deel gebaseerd op onderbreking van de warmte-uitwisseling door straling. Voor het thermoskussen met drie kamers, wordt bij de bepaling van het energielabel een Rc-waarde van 3,8 m2K/W aangehouden (kwaliteitsverklaring 20100001GKBKUW).  Met een gedetailleerde berekening in Trisco is nagegaan in hoeverre dit een redelijke benadering is. Bij een emissiecoëfficiënt van de thermoskussens van 0,05 wordt met de gedetailleerde Trisco berekening een equivalente Rc-waarde van 4,6 m2K/W berekend. Hierbij is ook de verminderde stralingsoverdracht tussen de onderzijde van de thermoskussens en de kruipruimtebodem in rekening gebracht. De gecertificeerde Rc-waarde van 3,8 m2K/W voor de thermoskussens is dus een veilige waarde, rekening houdend met mogelijke toename van de emissiecoëfficiënt door vervuiling en veroudering.”

Voordelen

De voordelen van de TONZON vloerisolatie zijn groot. We zetten ze hieronder nog eens voor u op een rijtje:

  • passieve vloerverwarming
  • lagere stookkosten
  • hogere isolatiewaarde
  • altijd droog isolatiemateriaal
  • geen koudebruggen
  • prettig te verwerken
  • snel terugverdienen
  • milieuvoordelen
Toepassing

Het TONZON vloerisolatie systeem kan worden toegepast bij alle soorten vloeren. Wanneer er onder de vloer een koude garage of kelder zit dan kan TONZON Finishfolie tegen het plafond worden geplakt om de uitstraling weg te nemen. Wanneer er geen kruipruimte aanwezig is, kan een thermisch zwevende vloer worden aangebracht bovenop de bestaande vloer. Ook bij vloeren die al met andere isolatiematerialen zijn geïsoleerd, kunt u met TONZON isolatiemateriaal uw vloer extra isoleren en genieten van een nog fijner binnenklimaat.

Complete aanpak van de kruipruimte

Veel kruipruimtes zijn vochtig of vaak zelfs nat. Het TONZON-systeem werkt tweeledig: het stopt de voortdurende verdamping van vocht uit kruipruimtebodem en het isoleert de vloer. Optrekkende kou en vochtproblemen behoren daardoor tot het verleden. Doordat de vloer nu veel warmer is, is ook de lucht onderin de woning warmer daardoor geen schimmel meer en veel minder huisstofmijten. De Thermoskussens worden gecombineerd met een kamerbrede stevige folie op de bodem van de kruipruimte. Daarmee wordt de verdamping van vocht uit de bodem geblokkeerd zodat er geen vocht meer in de kruipruimte en daarmee in de woning kan komen.

Certificering

DUBOTHERM is een door TONZON erkende verwerker van het TONZON systeem.

DUBOTHERM is door Insula Cirtificatie gecertificeerd voor het thermisch na-isoleren van de begane grondvloer met reflecterende isolatiefolie.

Insula_Keurmerk_Witte-Lichte_Achtergrond
tonzon isolatietonzon isolatie
tonzon-infra-rood
DUBOTHERM TonZon thermokussen met 3 kamers

TonZon thermokussens met 3 luchtkamers